Veteriner Ankara 7/24 Tedavi ve Tanı Merkezi

Veteriner Ankara olarak Kliniğimizde kalite standartlarına uygun tüm koşullar sağlanabilmektedir.Yoğun bakım ünitemizle hasta petler 24 saat kontrol altında tutulabilmektedir. Bununla birlikte iyileşme dönemi şayet talep edilirse kritik iyileşme dönemlerinde de kliniğimizde kalmaları sağlanmaktadır.

Cerrahi operasyonlar, konusunda uzman hekimlerimiz tarafından gerekli görüldüğünde 7 - 24 tam donanımlı ameliyathane birimimizde yapılabilmektedir. Ameliyat öncesi ve sonrasında hastanın takibinin düzenli ve yeterli bir şekilde yapılıyor olması operasyon komplikasyonlarının minimum indirgenmesi önemlidir. Ameliyat konusunda prensiplerimizden biri de Ameliyat ve ameliyat sonrası ağrı kontrolünün sağlanabilmesidir. Cerrahi operasyon sonrasında en az ağrı için uygun veteriner tedavi yöntemlerini benimsiyoruz ve gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarımızda bunlara dikkat ediyoruz.

Günün 24 saat hizmet sağlayan ameliyathane birimi her türlü müdahaleye sürekli hazır tutulması, özellikle acil müdehale gerektiren girişimler konusunda bizlere zaman kazandırmaktadır.
Kliniğimizde yapılan ameliyatlardan başlıcaları;

- Köpek ve Kedi Kısırlaştırma
- Kısırlaştırma bütün üreme işlevlerini sonlandıracağı için bu karar hakkında iyi düşünülmesi gerekir. Şayet petiniz nadir bulunan iyi bir ırksa ve sonradan yavru elde etmek isterseniz bu mümkün olamaz. Ama hayvanınızı kısırlaştırmak istemiyor, kızgınlığın bastırılması ya da geciktirilmesini düşünüyorsanız çeşitli hormon preparatları kullanılabilmektedir.Kısırlaştırılma işlemi gerçekten gerekli görülen dişi ve erkek kedi ve köpekler için gerçekleştirilebilmektedir.
- Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz ameliyatlar
- Sindirim sistemi
- Üriner sistem ameliyatları
- Ortopedi ameliyatları
- Göz kapağı anomalileriyle ilgili operasonlar
- Ağız ve dişle ilgili ameliyatlar
- Meme tümörleri ve diğer tüm tümör operasyonları
- Kuş ve Egzotik Hayvanlarla ilgili operasyonları
- TPO Osteosentez
- Juvenil Pubik Simfizyodaz
- Total Kalça Protezleri
- Kaput Femoris Rezeksiyonu
- Sacro iliac Ayrılma
- Patella Luksasyonu
- Temporo Mandibular Eklem Eksizyonu
- Maxilla Kırık ve Çıkık

Daha detaylı bilgi için Veteriner Ankara ile iletişime geçiniz.